~: November 2016

THE EXHIBITION TAKAISIN GOT SELECTED AS SCOLARSHIP EXHIBITION 2016 OF BAR NO. 9.In the year 2016 scholarship holder was selected by a jury which consisted of art professionals and staff of the restaurant. There was owner of the restaurant Niklas Engblom and also Adam MacKintosh from the restaurant, media artist Pinja Valja, chairman of The Finnish Society for Curators Maija Kasvinen and common vote of curators of the restaurant Anna Jensen and Emma Suominen in the jury. Photography artist Saku Soukka was selected as scholarship holder 2016. Jury was thankful specially of the strong and polished own esthetics of Soukka´s works and way of doing which they found poetic.

/

Vuoden 2016 stipendiaatin valitsi taiteen ammattilaisista ja Ysibaarin henkilökunnasta koostuva raati, johon kuului ravintolan omistajan Niklas Engblomin lisäksi ravintolan edustajana Adam MacKintosh, mediataiteilija Pinja Valja, Suomen kuraattorien yhdistyksen puheenjohtaja Maija Kasvinen sekä ravintolan kuraattoreiden Anna Jensenin ja Emma Suomisen yksi yhteinen ääni. Stipendiaatiksi valittiin valokuvataiteilija Saku Soukka, jonka teosten vahvaa ja hioutunutta omaa estetiikkaa ja tekemistä sekä poeettisuutta raati erityisesti kiitti.
.SOME VIEWS FROM MY GONE EXHIBITION "BLIND STREAM + PAPER MIRROR" IN GALLERY HUUTO 26.3.-10.4.2016

"Sokea virta + Paperipeili -näyttelyssä aiheet kuten pimeys, valo, rakkaus, seksuaalisuus ja kuolema nousevat esiin. Ulko- ja sisätilan väliset vuoropuhelut ovat usein keskeistä teoksissani. Teoksissani on monia eri hahmoja, ja myös minä-muotoisessa kerronnassa (niin kuvallisessa kuin tekstuaalisessakin) minä-hahmo sisältää monia eri ihmisiä. Tärkeintä on ilmiöiden esiintuominen ja niiden rinnastaminen. Näyttelyn avajaisissa julkaistaan myös esikoiskirjani valokuva- ja runokokoelma Paperipeili (Noxboox 2016)."

/

"The Blind Stream + Paper Mirror exhibition deals with various themes such as darkness, light, love, sexuality and death. Dialogues between exterior and interior are often essential in my works. My works depict many characters and even in a first person narrative (both visual and textual) the first person character contains many different people. To bring up different phenomena and juxtaposition thereof is the most important issue. My first book, collection of photographs and poems Paperipeili (Noxboox, 2016) will also be launched in the exhibition opening."

.WINDOW IN BETWEEN (WINTER), 2016 IN GALLERI ZEBRA 4.11.-24.11.2016Valokuvat projisoituvat Galleri Zebran videohuoneen seinään äänimaailman kanssa. Yhden kuvan noustessa hitaasti esille toinen painuu piiloon. Ajattelen kuvien hetkellisesti näyttäytyvän luonteen muistuttavan ihmismuistin ja ajatuksen luonnetta. 36 digitaalista valokuvaa muodostaa toisensa kohdatessaan liikkuvan digitaalisen maalauksen kaltaisia transformaatioprosesseja joissa tapahtuu erilaisia haihtumisia, yhteensulautumia ja vinksahduksia – kunnes valokuva hakee kameran asettaman muotonsa – hetkeksi. Mihin maalaus loppuu ja missä alkaa valokuva? Talvisesta urbaanista ympäristöstä poimittujen ja pääasiassa kodissani tehtyjen sisätilakuvien sekä kenttä-äänien rinnastaminen on synnyttänyt sisä- ja ulkotilan välisen vuoropuhelun, joka synnyttää moniin suuntiin kulkevia assosiaatioita ja moniulotteisia tila-aika -suhteita. Teos havainnollistaa ihmisen suhdetta kaupunkiympäristöön sekä itseensä. Valokuvat on otettu Helsingissä muutaman viime vuoden aikana.

Valokuvat: Saku Soukka
Äänet: Anders Jani P ja Saku Kämäräinen
Valokuvien ja äänten editointi: Saku Soukka
Kesto: 18 minuuttia

Teos on esillä 4.11.-24.11.2016
ti-pe 12-18, la 12-16

"Ikkuna välissä (Talvi)" -teoksen valokuvat ovat osa Saku Soukan laajempaa työn alla olevaa valokuvakokoelmaa. Aiemmin hän on poiminut ja työstänyt kokoelmastaan valokuvaprojisoinnin "Ikkuna välissä (Syksy)" (Exhibition Laboratory, 2016) sekä valokuva- ja runokirjan "Paperipeili" (Noxboox, 2016). Soukalle on ominaista kokeilla erilaisia esittämismuotoja valokuvilleen.


/


Photographs will be projected on a wall of video room of Galleri Zebra with sound. One picture slowly fades out when other one fades in. Temporary appearance of photographs reminds me about human mind. 36 digital photographs forms hybrid views like moving digital paintings while confronting each other. Different kind of evaporations, amalgamations and deflections happen – until a photograph takes the form which camera has set for it – for a moment. Where ends the painting, where starts the photograph? Photographs are taken in Helsinki during the few last winters, inside and outside. Indoor photographs mostly in my room and outdoor photographs mostly on streets. Field regordings are made in urban environment as well. Inside and outside dialogue in between photographs and sounds are creating associations to many directions and multi-dimensional time and space relations. The work visualize the relation in between human and urban environment – and the human relation to the self.

Photographs: Saku Soukka
Sounds: Anders Jani P ja Saku Kämäräinen
Editing of photographs and sounds: Saku Soukka
Duration: 18 minutes

The work is on 4.11.-24.11.2016
tuesday-friday 12-18, saturday 12-16

Photographs of "Window in between (Winter)" are part of wider photograph collection by Saku Soukka. Earlier he has made photograph projection "Window in between (Autumn)" (Exhibition Laboratory, 2016) and photograph and poem book "Paperipeili" (Noxboox, 2016) out of those photographs. It´s usual that he is experimenting different ways to show his photographs.

.

Blog Archive

Powered By Blogger