~: 2016

MY PHOTOGRAPH PROJECTION WINDOW IN BETWEEN (WINTER) IS GOING ON IN THIRD SPACE GALLERY IN HELSINKI UNTIL 15.2.
Here you can see short clip from the work. Has been nice to have exhibition which deals with inside-outside -transpirations in the gallery which is in the same building where I´m living also. Open today 14.2. 16:00-19:00 and tomorrow on wednesday 18:00-21:00. Self is probably inside.

.HELSINKI
November & December 2016
.EVERY HUMAN IS A COUNTRY - SCREENING AT THIRD SPACE GALLERY IN HELSINKI - OPEN CALL - DEADLINE 11TH OF JANUARY 23:59I´m organizing screening happening at Third Space gallery in Helsinki during my exhibition there in February 2017 (the screening will happen before 15th of February). The theme will be "Every human is a country" and you can approach it in any way. Ways to approach could be for example own experience, everyday life, inside-outside, globalization, social dynamics, otherness, racism, war, authority, sport, competition etc. Work should be video or some other work which is possible to project on canvas. Or it could be also a sound piece or a performance (including poetry and music). The gallery is small, 13,5m2. You can propose your work however you wish. One good way would be to upload your work or part of it (whole work is better) to Vimeo or Youtube and include the link (and password if needed) in an application text that somehow verbalizes your work. The text can be written in a pdf-file (maximum size of the file attachment is 10MB) and sent to my e-mail: sakusoukka@hotmail.com or you can just write everything in the body of your e-mail. Write in the subject/title field: "Every human is a country". Deadline is 11th of January 23:59. I´m not able to pay anything. Free.

www.th1rdspac3.com


/


Järjestän screening-tapahtuman Third Space -galleriassa näyttelyni yhteydessä helmikuussa 2017 (screening tapahtuu ennen 15.2.). Teema on "Jokainen ihminen on maa" ja voit lähestyä sitä miten tahansa. Reittejä lähestyä voisi olla esimerkiksi oma kokemus, sisätila-ulkotila, globalisaatio, sosiaaliset dynamiikat, toiseus, rasismi, sota, vallankäyttö, urheilu, kilpailu jne. Teoksen tulisi olla video tai joku muu projisoitava teos. Lisäksi se voisi olla myös ääniteos tai performanssi (mukaanlukien runous ja musiikki). Galleria on pieni, 13,5m2. Voit esitellä teoksesi minulle miten haluat. Yksi hyvä tapa tehdä se on ladata videotiedosto Vimeoon tai Youtubeen ja kirjoittaa linkki hakemustekstiisi (sekä salasana tarvittaessa). Teksti voisi jollain tavalla sanallistaa teostasi. Lähetä ehdotuksesi pdf-tiedostona (maximi koko liitetiedostolle 10Mt) sähköpostiini sakusoukka@hotmail.com tai kirjoita kaikki e-mailin viestikenttään. Kirjoita aihe- tai otsikkokenttään: "Jokainen ihminen on maa". Deadline on 11.1.2017 klo 23:59. En pysty maksamaan mitään. Ilmainen.

www.th1rdspac3.com
.


THE EXHIBITION TAKAISIN GOT SELECTED AS SCOLARSHIP EXHIBITION 2016 OF BAR NO. 9.In the year 2016 scholarship holder was selected by a jury which consisted of art professionals and staff of the restaurant. There was owner of the restaurant Niklas Engblom and also Adam MacKintosh from the restaurant, media artist Pinja Valja, chairman of The Finnish Society for Curators Maija Kasvinen and common vote of curators of the restaurant Anna Jensen and Emma Suominen in the jury. Photography artist Saku Soukka was selected as scholarship holder 2016. Jury was thankful specially of the strong and polished own esthetics of Soukka´s works and way of doing which they found poetic.

/

Vuoden 2016 stipendiaatin valitsi taiteen ammattilaisista ja Ysibaarin henkilökunnasta koostuva raati, johon kuului ravintolan omistajan Niklas Engblomin lisäksi ravintolan edustajana Adam MacKintosh, mediataiteilija Pinja Valja, Suomen kuraattorien yhdistyksen puheenjohtaja Maija Kasvinen sekä ravintolan kuraattoreiden Anna Jensenin ja Emma Suomisen yksi yhteinen ääni. Stipendiaatiksi valittiin valokuvataiteilija Saku Soukka, jonka teosten vahvaa ja hioutunutta omaa estetiikkaa ja tekemistä sekä poeettisuutta raati erityisesti kiitti.
.SOME VIEWS FROM MY GONE EXHIBITION "BLIND STREAM + PAPER MIRROR" IN GALLERY HUUTO 26.3.-10.4.2016

"Sokea virta + Paperipeili -näyttelyssä aiheet kuten pimeys, valo, rakkaus, seksuaalisuus ja kuolema nousevat esiin. Ulko- ja sisätilan väliset vuoropuhelut ovat usein keskeistä teoksissani. Teoksissani on monia eri hahmoja, ja myös minä-muotoisessa kerronnassa (niin kuvallisessa kuin tekstuaalisessakin) minä-hahmo sisältää monia eri ihmisiä. Tärkeintä on ilmiöiden esiintuominen ja niiden rinnastaminen. Näyttelyn avajaisissa julkaistaan myös esikoiskirjani valokuva- ja runokokoelma Paperipeili (Noxboox 2016)."

/

"The Blind Stream + Paper Mirror exhibition deals with various themes such as darkness, light, love, sexuality and death. Dialogues between exterior and interior are often essential in my works. My works depict many characters and even in a first person narrative (both visual and textual) the first person character contains many different people. To bring up different phenomena and juxtaposition thereof is the most important issue. My first book, collection of photographs and poems Paperipeili (Noxboox, 2016) will also be launched in the exhibition opening."

.WINDOW IN BETWEEN (WINTER), 2016 IN GALLERI ZEBRA 4.11.-24.11.2016Valokuvat projisoituvat Galleri Zebran videohuoneen seinään äänimaailman kanssa. Yhden kuvan noustessa hitaasti esille toinen painuu piiloon. Ajattelen kuvien hetkellisesti näyttäytyvän luonteen muistuttavan ihmismuistin ja ajatuksen luonnetta. 36 digitaalista valokuvaa muodostaa toisensa kohdatessaan liikkuvan digitaalisen maalauksen kaltaisia transformaatioprosesseja joissa tapahtuu erilaisia haihtumisia, yhteensulautumia ja vinksahduksia – kunnes valokuva hakee kameran asettaman muotonsa – hetkeksi. Mihin maalaus loppuu ja missä alkaa valokuva? Talvisesta urbaanista ympäristöstä poimittujen ja pääasiassa kodissani tehtyjen sisätilakuvien sekä kenttä-äänien rinnastaminen on synnyttänyt sisä- ja ulkotilan välisen vuoropuhelun, joka synnyttää moniin suuntiin kulkevia assosiaatioita ja moniulotteisia tila-aika -suhteita. Teos havainnollistaa ihmisen suhdetta kaupunkiympäristöön sekä itseensä. Valokuvat on otettu Helsingissä muutaman viime vuoden aikana.

Valokuvat: Saku Soukka
Äänet: Anders Jani P ja Saku Kämäräinen
Valokuvien ja äänten editointi: Saku Soukka
Kesto: 18 minuuttia

Teos on esillä 4.11.-24.11.2016
ti-pe 12-18, la 12-16

"Ikkuna välissä (Talvi)" -teoksen valokuvat ovat osa Saku Soukan laajempaa työn alla olevaa valokuvakokoelmaa. Aiemmin hän on poiminut ja työstänyt kokoelmastaan valokuvaprojisoinnin "Ikkuna välissä (Syksy)" (Exhibition Laboratory, 2016) sekä valokuva- ja runokirjan "Paperipeili" (Noxboox, 2016). Soukalle on ominaista kokeilla erilaisia esittämismuotoja valokuvilleen.


/


Photographs will be projected on a wall of video room of Galleri Zebra with sound. One picture slowly fades out when other one fades in. Temporary appearance of photographs reminds me about human mind. 36 digital photographs forms hybrid views like moving digital paintings while confronting each other. Different kind of evaporations, amalgamations and deflections happen – until a photograph takes the form which camera has set for it – for a moment. Where ends the painting, where starts the photograph? Photographs are taken in Helsinki during the few last winters, inside and outside. Indoor photographs mostly in my room and outdoor photographs mostly on streets. Field regordings are made in urban environment as well. Inside and outside dialogue in between photographs and sounds are creating associations to many directions and multi-dimensional time and space relations. The work visualize the relation in between human and urban environment – and the human relation to the self.

Photographs: Saku Soukka
Sounds: Anders Jani P ja Saku Kämäräinen
Editing of photographs and sounds: Saku Soukka
Duration: 18 minutes

The work is on 4.11.-24.11.2016
tuesday-friday 12-18, saturday 12-16

Photographs of "Window in between (Winter)" are part of wider photograph collection by Saku Soukka. Earlier he has made photograph projection "Window in between (Autumn)" (Exhibition Laboratory, 2016) and photograph and poem book "Paperipeili" (Noxboox, 2016) out of those photographs. It´s usual that he is experimenting different ways to show his photographs.

.PAPERIPEILI NOW PART OF PHOTOBOOKS FROM FINLAND


Kirja on saatavilla Helsingin Kaupunginkirjastosta sekä Kiasman ja Kuvataideakatemian kirjastoista, Akateemisesta kirjakaupasta, Niteestä, Hippolyte-galleriasta, Valokuvataiteen museosta, Noxbooxin nettisivuilta, Kosmisesta ja minulta..

.EUROPE TRIP

July 2016


Czech, Austria, Germany, Italy.SOME EARLY WORKS (2008-2012) OF MINE ARE EXHIBITED IN CAFÉ BAR NO 9 UNTIL 3.9.2016Takaisin 2.8.-3.9.2016 / Café Bar No 9, Uudenmaankatu 9, Helsinki


Saku Soukan varhaistuotantoon keskittyvä näyttely Café Bar No 9:ssä sisältää valokuvateoksia, jotka sijoittuvat arkisen ja mystisen välille. Hänen valokuvissaan ihminen on yksilö jonka kautta kerrotaan ihmisyydestä laajemminkin. Niin unelmat ja haaveet kuin kivut ja surutkin nytkähtelevät liikkeelle valokuvakollaaseissa.

Saku Soukka on syntynyt vuonna 1982, ja valmistunut juuri Kuvataideakatemiasta. Hän on pitänyt muutamia yksityisnäyttelyitä Suomessa sekä osallistunut useisiin ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla.

Anna Jensen & Emma Suominen / Näyttelykuraattorit 2016
artists.bar9@gmail.com.

Blog Archive

Powered By Blogger