~: July 2014

SOKEA VIRTA / BLIND STREAM
Toinen yksityisnäyttelyni Sokea virta on esillä Pohjoisessa valokuvakeskuksessa. Esillä on teoksiani vuosilta 2008-2014.
My second solo exhibition Blind stream is going on in Northern photography center. There are works of mine from the years 2008-2014.

Pohjoinen valokuvakeskus, Hallituskatu 7, Oulu

Näyttely avoinna 1.11.–29.11. Joka päivä klo 10-20
Exhibition is open 1.11.–29.11. Every day 10-20
Pohjoisessa valokuvakeskuksessa avautuu marraskuussa Saku Soukan [s.1982 Oulunsalossa] näyttely Sokea virta. Näyttelyn teosten lähtökohtana on henkilökohtaisuus, kokemuksellisuus ja havainnointi.

“Valokuva-, video-, runo- ja installaatioteoksissani ajattomat teemat kuten rakkaus, pimeys, valo, kuolema jne. yhdistyvät enemmän aikaan sidottuihin teemoihin kuten globaalisuus ja läsnäolon pirstaloituminen sekä luonnollisen ja teollisen välinen kontrasti. Kyse on yksilön suhteesta kaikkeuteen, elämänvirtaan. Haen kaikkeudelle jonkinlaista tasapainoa ennen kaikkea henkilökohtaisella tasolla”, Soukka kuvaa teoksiaan.

Teosten aiheissa ja käänteissä ihmishahmot hahmottelevat eksistentialistisia kysymyksiä. Oma sijansa näyttelykokonaisuudessa on yksilöiden välisillä suhteilla, ja niiden hahmottelulla. Saku Soukan teoksissa henkilökohtaisista aiheista tulee yleisiä ja toisinpäin. Näyttelytilaan saapuessaan katsoja ympäröityy tilallisella kertomuksella, jossa kertomus nytkähtää aina kunkin teoksen kohdalla johonkin suuntaan. Soukka lukee itse kirjoittamiaan runoja näyttelyn avajaisissa 31.10.

Saku Soukka opiskelee viimeistä vuottaan Kuvataideakatemiassa. Sokea virta on hänen toinen yksityisnäyttelynsä. Näyttelyn teoksia on ollut aikaisemmin esillä ryhmänäyttelyissä esim. Emmassa Espoon modernin taiteen museossa, Suomen valokuvataiteen museossa, Kuvataideakatemian lopputyönäyttelyssä, Tent Academy Awardsissa Rotterdamissa Hollannissa sekä Studi aperti -festivaaleilla Amenossa Italiassa.


/


Northern Photographic Center presents in November Saku Soukka´s [b.1982 in Oulunsalo] exhibition Blind stream. The starting point for his works is in personal life, experiences and observations.

“In my photographs, video works, installations and poems timeless themes like love, darkness, light and death etc. are combined to more time-bound themes like globalism, fragmentation of presence and conflict between natural and industrial. Works discuss individual’s relationship to wholeness and to the circle of life. I´m trying to find some kind of balance in wholeness above all in personal level”, Soukka describes his works.

In themes and turns in his works human figures sketch existential questions. Intersubjective relationships and sketches of them have their own place in this wholeness. In Saku Soukka´s works personal comes public and vice versa. When arriving to gallery space viewer is circulated by spatial story, which moves always to some direction when confronting artwork. Soukka will read his poems in Finnish at the opening of the exhibition 31th of October.

Saku Soukka is a last year student at the Finnish Academy of Fine Arts. Blind Stream is his second solo exhibition. Works from this exhibition have been exhibited before in group exhibitions for example in Emma Espoo Museum of Modern Art, The Finnish Museum of Photography, the degree show at the Academy of Fine Arts, Tent academy awards in Rotterdam Holland and Studi aperti -festival in Ameno Italy.***


Suurin piirtein samat teokset tulee esille Turkuun Titanik-galleriaan 4.12.2014-4.1.2015. Avajaiset 4.12. klo. 18-20 Tervetuloa!
About same works I will exhibit in Turku in Titanik-gallery 4.12.2014-4.1.2015. Opening 4.12. 18-20 Welcome!


.Täältä voi kuunnella kun luin runojani Oksasenkatu 11 -galleriassa Matinea-tapahtumassa (14:42-24:00).Mun osuus on siis kohdassa 14:42-24:00. Voit siirtyä kohtaan pitämällä hiiren vasenta nappia pohjassa soittimen päällä
jolloin aikalukema tulee näkyviin ja vapauta hiiren nappi kun olet oikeassa kohdassa. Ihan aluksi soittokohtaa ei voi
säätää, mutta noin 2-3 minuutin kuuntelun jälkeen se on mahdollista.
.


Blog Archive

Powered By Blogger