.


WINDOW IN BETWEEN (WINTER), 2016 IN GALLERI ZEBRA 4.11.-24.11.2016Valokuvat projisoituvat Galleri Zebran videohuoneen seinään äänimaailman kanssa. Yhden kuvan noustessa hitaasti esille toinen painuu piiloon. Ajattelen kuvien hetkellisesti näyttäytyvän luonteen muistuttavan ihmismuistin ja ajatuksen luonnetta. 36 digitaalista valokuvaa muodostaa toisensa kohdatessaan liikkuvan digitaalisen maalauksen kaltaisia transformaatioprosesseja joissa tapahtuu erilaisia haihtumisia, yhteensulautumia ja vinksahduksia – kunnes valokuva hakee kameran asettaman muotonsa – hetkeksi. Mihin maalaus loppuu ja missä alkaa valokuva? Talvisesta urbaanista ympäristöstä poimittujen ja pääasiassa kodissani tehtyjen sisätilakuvien sekä kenttä-äänien rinnastaminen on synnyttänyt sisä- ja ulkotilan välisen vuoropuhelun, joka synnyttää moniin suuntiin kulkevia assosiaatioita ja moniulotteisia tila-aika -suhteita. Teos havainnollistaa ihmisen suhdetta kaupunkiympäristöön sekä itseensä. Valokuvat on otettu Helsingissä muutaman viime vuoden aikana.

Valokuvat: Saku Soukka
Äänet: Anders Jani P ja Saku Kämäräinen
Valokuvien ja äänten editointi: Saku Soukka
Kesto: 18 minuuttia

Teos on esillä 4.11.-24.11.2016
ti-pe 12-18, la 12-16

"Ikkuna välissä (Talvi)" -teoksen valokuvat ovat osa Saku Soukan laajempaa työn alla olevaa valokuvakokoelmaa. Aiemmin hän on poiminut ja työstänyt kokoelmastaan valokuvaprojisoinnin "Ikkuna välissä (Syksy)" (Exhibition Laboratory, 2016) sekä valokuva- ja runokirjan "Paperipeili" (Noxboox, 2016). Soukalle on ominaista kokeilla erilaisia esittämismuotoja valokuvilleen.


/


Photographs will be projected on a wall of video room of Galleri Zebra with sound. One picture slowly fades out when other one fades in. Temporary appearance of photographs reminds me about human mind. 36 digital photographs forms hybrid views like moving digital paintings while confronting each other. Different kind of evaporations, amalgamations and deflections happen – until a photograph takes the form which camera has set for it – for a moment. Where ends the painting, where starts the photograph? Photographs are taken in Helsinki during the few last winters, inside and outside. Indoor photographs mostly in my room and outdoor photographs mostly on streets. Field regordings are made in urban environment as well. Inside and outside dialogue in between photographs and sounds are creating associations to many directions and multi-dimensional time and space relations. The work visualize the relation in between human and urban environment – and the human relation to the self.

Photographs: Saku Soukka
Sounds: Anders Jani P ja Saku Kämäräinen
Editing of photographs and sounds: Saku Soukka
Duration: 18 minutes

The work is on 4.11.-24.11.2016
tuesday-friday 12-18, saturday 12-16

Photographs of "Window in between (Winter)" are part of wider photograph collection by Saku Soukka. Earlier he has made photograph projection "Window in between (Autumn)" (Exhibition Laboratory, 2016) and photograph and poem book "Paperipeili" (Noxboox, 2016) out of those photographs. It´s usual that he is experimenting different ways to show his photographs.

.

Blog Archive